เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-08  |   ข่าววันที่: 2021-03-03 |  อ่าน: 347 ครั้ง
 

   เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการทำผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนกับการตากแดดแต่ไม่มีกลิ่นควันของอ้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900