เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง


เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ    เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง และกลุ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมกับอาจารย์ประพันธ์พงษ์ สมศิลา และทีมผู้ช่วยวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ทดลองตู้อบรมควัน (อ้อย) ในการทำผลิตภัณฑ์ปลาสลิดแดดเดียว ปลาเกล็ดขาวกรอบ ที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนกับการตากแดดแต่ไม่มีกลิ่นควันของอ้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900    dof.spkk@gmail.com   02-558-0213, 02-558-0220   02-558-0213, 02-558-0220