ชี้แจงโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ชี้แจงโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-11-05  |   ข่าววันที่: 2020-11-04 |  อ่าน: 381 ครั้ง
 

วันที่ 29 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่กลุ่มและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง เข้าพื้นที่ชี้แจง จุดมุ่งเน้น ขั้นตอนการดำเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด และปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900