ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการแปรรูปปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก เพื่อทำปลาส้ม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ศึกษากระบวนการ ขั้นตอนการแปรรูปปลาตะเพียนขาว และปลายี่สก เพื่อทำปลาส้ม (วันที่ 3 กรกฎาคม 2563) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |   ข่าววันที่: 2020-07-03 |  อ่าน: 455 ครั้ง
 

วันที่ 3 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าพื้นที่กลุ่มแปรรูปปลาส้มบ้านเพชรชมภู หมู่ 2 ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยมีนายสมพงษ์  ปั้นทอง (ประธานกลุ่ม) ดำเนินการร่วมกันแปรรูปปลาตะเพียนขาวทำปลาส้มตัว และปลายี่สกแปรรูปเป็นปลาส้มชิ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาได้จดบันทึกข้อมูล บันทึกภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหวขั้นตอนวิธีการแปรรูปอย่างละเอียด เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่กลุ่มปลาส้มมาย่อ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900