ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" (22 มิถุนายน 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการผลิตสินค้าแบรนด์เนม "ปลาสลิดดอนนา" (22 มิถุนายน 2563) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-24  |   ข่าววันที่: 2020-06-24 |  อ่าน: 206 ครั้ง
 

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่จากลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศ เข้าติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่บูรณาการร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินในการขุดบ่อบนพื้นที่รกร้าง เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตสัตว์น้ำ พื้นที่ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี โดยมีการดำเนินการขุดแล้ว 16 บ่อ บนพื้นที่ 20 ไร่ และติดตามผลการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปลาสลิดดอนนา 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900