ศึกษาดูงานการแปรรูปปลาส้ม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 12 มี.ค. 2563)

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

ศึกษาดูงานการแปรรูปปลาส้ม พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (วันที่ 12 มี.ค. 2563) 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-03-16  |   ข่าววันที่: 2020-03-16 |  อ่าน: 385 ครั้ง
 

วันที่ 12 มีนาคม 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนายบุญโฮม เอี่ยมสอาด ประมงอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เข้าพื้นที่ศึกษาดูงานเกษตรกร กลุ่มปลาส้มบ้านไร่ หมู่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก มีนางจำเริญ เพชรน้อย เป็นประธานกลุ่ม ได้สาธิตกระบวนการทำปลาส้มจากปลานิลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม จากนั้นได้เข้าพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแพพวย หมู่ 8 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางวาสนา ออมสิน ได้สาธิตกระบวนการทำปลาส้มปลาตะเพียนขาว (ปลาส้มตัว) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม  ทั้งนี้ กลุ่มวิจัยและพัฒนาจะนำเทคนิลวิธีการแปรรูปปลาส้มของเกษตรกรทั้งสองกลุ่มไปถ่ายทอดให้กลุ่มปลาส้มมายอ จังหวัดปัตตานี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง

     กลุ่มวิจัยและพัฒนา  กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ  ชั้น 2   อาคารเชิดชายอมาตยกุล  กรมประมง  เกษตรกลาง  จตุจักร  กรุงเทพฯ  10900