ตรวจรับเรือแก่งกระจาน 11

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ตรวจรับเรือแก่งกระจาน 11 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 9 มิถุนายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) รับมอบเรือตรวจประมงน้ำจืดแก่งกระจาน 11 พร้อมตรวจสอบ ตรวจรับ ทดสอบ ทดลองใช้อุปกรณ์ เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างทุกประการ จึงนำส่งเอกสารตรวจรับถึงกองตรวจการประมง กรมประมง ต่อไป

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!