ตรวจยึดลอบแม่ประจันต์

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี)

ตรวจยึดลอบแม่ประจันต์ 

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนผู้บังคับบัญชา

เปิดเส้นทางให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ ขึ้นวางไข่เลี้ยงตัวอ่อน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแก่งกระจาน (เพชรบุรี) โดยนายเอกชัย เตชะวันโต ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ร่วมกับ ชปพ ประมง พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 7 นาย ออกปฎิบัติงานควบคุม ป้องกัน ปราบปรามการทำการประมงในพื้นที่บังคับใช้ประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ.2564 พื้นที่เขื่อนแม่ประจันต์ ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผลดำเนินการตรวจยึดลอบจำนวน 16 ลูก พร้อมประชาสัมพันธ์การใช้เครื่องมือประมงให้พี่น้องชาวประมงทราบโดยทั่วกัน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!