เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |   ข่าววันที่: 2020-02-25 |  อ่าน: 952 ครั้ง
 

นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เผยว่า จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปีนี้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าทุกปี ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ และระบบชลประทานลดน้อยลง นอกจากจะไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำ อุณหภูมิน้ำที่สูงขึ้น ทำให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้เกิดความเครียด อ่อนแอ และตายได้ 
“เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น กรมประมงได้จัดทำแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ไว้แล้ว โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคติดตามสถานการณ์ และแจ้งเตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมรับสถานการณ์ หาวิธีป้องกันแก้ไข และหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น โดยวิธีการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ควรเริ่มจากพิจารณาปริมาณน้ำที่ใช้ตลอดการเลี้ยงสัตว์น้ำ หากมีน้ำที่ไม่เพียงพอให้ปรับลดขนาดการผลิต หรืองดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำการตากบ่อ ตกแต่งบ่อในช่วงฤดูแล้งแทน หากจำเป็นต้องเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานและเชื่อถือได้ และเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อลดเวลาการเลี้ยงให้สั้นลง และสัตว์น้ำขนาดใหญ่จะทนทานต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงได้มากกว่า พร้อมทั้งปล่อยสัตว์น้ำให้หนาแน่นน้อยกว่าปกติ” รองอธิบดีกรมประมงแนะถึงวิธีการควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ควรปรับปรุงซ่อมแซมคันบ่อเพื่อป้องกันการรั่วซึม ทำร่มเงาให้กับสัตว์น้ำในบ่อเลี้ยง เตรียมแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เพิ่มเติม ระหว่างการเลี้ยงควรคัดขนาดสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่ทยอยออกจำหน่าย เพื่อลดความเสี่ยงในการสูญเสียสัตว์น้ำและการลงทุน ใช้อาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพดี ให้อาหารลดลง โดยเฉพาะอาหารสดเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสีย งดเว้นการขนถ่ายสัตว์น้ำ หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำสม่ำเสมอ เมื่อพบสิ่งผิดปกติควรรีบหาสาเหตุและแก้ไข กรณีมีสัตว์น้ำป่วยตายควรฝังกลบ หรือเผาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
และเกษตรกรควรติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศ หากมีปัญหาขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัด หรือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 0-2562-0600 ในวันและเวลาราชการ.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์25 ก.พ. 2563 05:01 น.

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,250)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,435) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,354) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,322) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,208) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900