โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-22  |   ข่าววันที่: 2020-02-21 |  อ่าน: 1,355 ครั้ง
 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณแหล่งน้ำหนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปลือย จ.มุกดาหาร กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง จัดการประชุมสัมมนาประจำปี 2563 คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม เป็นวันที่สามของการจัดสัมมนา โดยในวันนี้เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการธนาคารฯ แหล่งน้ำหนองหัวลิงจ.มุกดาหาร  ประธานคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองหัวลิง ให้การต้อนรับ จากนั้น คณะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตามฐานการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่กิจกรรมการเพาะพันธ์ปลาโดยชุดการเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (mobile hatchery) ซึ่งเป็นชุดเฉพาะพันธุ์ปลาอย่างง่ายที่มี อุปกรณ์ฟักไข่และอนุบาลที่สามารถเคลื่อนย้ายไปดำเนินการในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกล เพื่อวัตถุประสงค์การเพาะพันธุ์ปลา และให้บริการเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาที่อยู่ห่างไกลจากแหล่งผลิตลูกปลา การเตรียมแหล่งน้ำและสร้างอาหารธรรมชาติ การอนุบาลลูกปลาและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม จึงมีการบรรยายสรุปผลการแลกเปลี่ยนบทเรียนที่ได้จากกสรศึกษาดูงานโครงการธนาคารฯในพื้นที่ จ.มุกดาหาร จำนวน 3 แหล่งนำและได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดให้แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและกล่าวปิดการสัมมนาในครั้งนี

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,250)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,943) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,435) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,396) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,355) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,323) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,319) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,209) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,188) ชาวบ้านถูกใจแห่เข้าร่วม โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะอาชีพ “เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด” กรมประมง.. (992)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900