ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม วันที่ 1 กันยายน 2565 นายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สายันต์ มั่นการ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและพัฒนาธุรกิจ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดเลย ประมงอำเภอเอราวัณ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม แหล่งน้ำห้วยหินฮาว หมู่ที่ 12 บ้านทรัพย์เจริญ ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเข้าร่วมดำเนินโครงการฯ ปี 2565 โดยมีคณะกรรมการแหล่งน้ำให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมการดำเนินงานโครงการฯ มีการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำในกระชังและบ่อดิน เพื่อจำหน่ายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทำให้ไม่พอจำหน่าย ทั้งนี้ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จำนวน 20,000 ตัว เพื่ออนุบาลและขายนำรายได้เข้าโครงการ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการทำบัญชีรายรับรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบอุดหนุนตามระเบียบ และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดความยั่งยืน  สามารถสร้างรายได้จากแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาชุมชนต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   474   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  364  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  235  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  218  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  178  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  178  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  172  ลงพื้นที่เตรียมรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ป...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   159  การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที...  157


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ