การประชุมเรื่องเตรียมปล่อยพันธุ์ปลาลงทุ่ง

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมเรื่องเตรียมปล่อยพันธุ์ปลาลงทุ่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง โดยมีนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธานและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมการประชุมเรื่องเตรียมปล่อยพันธุ์ปลาลงทุ่งการประชุมเรื่องเตรียมปล่อยพันธุ์ปลาลงทุ่ง และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  326   นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่   266  การประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอมติจากประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การขอใช้และข...  242  แนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   229  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  211  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ใน จ.กำเเพงเ...  202  เอกสารการประชุม การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่...  198  ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการจระเข้ในประเทศไทย   194  ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่11 (11th FAO-COFI Sub-Comim...  191  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาไนโตรฟูแรนส์ และสารต้องห้ามต่าง ๆ ในกุ้งก้ามกราม ครั้...  165


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ