การประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอมติจากประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (บางขันธ์)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


การประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอมติจากประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (บางขันธ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.นางสาวอ้อมเดือน มีจุ้ย หัวหน้ากลุ่มวิชาการ แทนผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นางสาววิสาขา ปุณยกนก หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ นายศุภโชค แทรกสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี และนายเอกพจน์ ปานแย้ม นายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร ดำเนินการประชุมประชาคมราษฎรในพื้นที่ เพื่อขอมติจากประชาชนในพื้นที่ เรื่อง การขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (บางขันธ์) ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (บางขันธ์) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สำหรับเป็นที่ตั้งสำนักงานฯ ศูนย์ส่งออกและตลาดกลางซื้อขายปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ รวมทั้งบ้านพัก รั้วรอบบริเวณราชการ มีขนาดพื้นที่ 57-1-83.4 ไร่ ผลการประชาคมลงประชามติเป็นเอกฉันท์ ให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ (บางขันธ์) ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นที่ตั้งของหน่วยงานได้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   442   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานเงินทุนหม...  363  ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมแหล่งน้ำหนองพัง บ้านปา...  292  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ...  231  “คณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่โครงการ ประจำปี ๒๕๖๕” ...  207  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน   175  ประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาและเสนอความคิดเห็นการกำหนดสัตว์ที่อยู่อาศัยในธรรมชาติเพิ...  173  ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  164  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  162  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ