คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย โดยผชช.อรุณี รอดลอย (ผชช.ด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม)

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย โดยผชช.อรุณี รอดลอย (ผชช.ด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม) 



ด้วย นางอรุณี รอดลอย ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำสวยงาม กรมประมง ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อจัดทำคู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามในประเทศไทย จำนวน 5 เล่ม ดังนี้  

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาทองในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/30d010e784/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาปอมปาดัวร์ในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/dc1ad262ef/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาสอดในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/527d9cd903/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาหมอสีในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/f38f363d63/

คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาหางนกยูงในประเทศไทย

http://file.fisheries.go.th/f/48c60bbb21/

 

 

#กลุ่มวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้

#กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 

#กรมประมง

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,063   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  212  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  187  การประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดครั้งที...  185  การประชุมคณะกรรรมการคัดเลือก Smart DOF Officers   185  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   176  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  153  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   151  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  147


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ