คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


คณะกรรมการพิจารณาผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมเทพา ชั้น 4 อาคารเชิดชาย        อมาตยกุล กรมประมง และผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565                   เวลา 13.00 – 16.30 น.
ตามที่กรมประมง มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการประมง ในระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดได้รับมอบหมายให้ส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการประมงด้วย โดยมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เป็นประธาน

ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุดรธานี  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดชลบุรี     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดตรัง  หัวหน้ากลุ่มต่างๆภายใน กอง เป็นกรรมการ  พร้อมทั้ง ว่าที่ร้อยตรีอโนชา หัสชัย นักวิชาการประมงปฏิบัติการ  เป็นเลขานุการ

และ นางสาวรุ่งนภา ชัยศรี  นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ) ผู้ช่วยเลขานุการ 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปลาเรืองแสง GMOs   1,345   ติดตามการดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามขนาดใหญ่ (พรีเม...  213  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์งานบริการ Smart DOF Offi...  208  ประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ...  192  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   178  การประชุมการบริหารจัดการพันธุกรรมปลาบึก และการเพาะเลี้ยงปลาบึกให้สอดคล้องกับอนุส...  155  ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม   153  การประชุมคณะกรรมการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี่ย...  148  งาน “คูคลองน้ำใส เยาวชนร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2565    142  วันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ชั้น 4 อาคารเชิดชาย อมาตยกุล กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    inland.information2@gmail.com   0 2562 0585   0 2562 0585   แฟนเพจ