งาน AgTech Connext 2021 Demo Day

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

งาน AgTech Connext 2021 Demo Day 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-17  |   ข่าววันที่: 2021-09-17 |  อ่าน: 97 ครั้ง
 

งาน AgTech Connext 2021 Demo Day

Tiff2PDF http://www.dreamsyssoft.com (moac.go.th)

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,143)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,869) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,386) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,315) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,297) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,244) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,220) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,176) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,152) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (906)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900