เยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

เยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-13  |   ข่าววันที่: 2021-09-12 |  อ่าน: 56 ครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น “กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มนำ้สะแกกรัง” ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางรัตนา จินะชัย ประธานกลุ่มฯ เป็นผู้นำชม ซึ่งได้มีการแนะนำผลิตภัณฑ์และสัตว์นำ้ที่นำมาแปรรูป อาทิ ปลาสร้อย ปลาสวาย ปลาเนื้ออ่อน ฯลฯ โดยใช้กรรมวิธีในการย่างที่มีสูตรเฉพาะตัว ทำให้มีสีสันสวยงาม แห้ง กรอบ และที่สำคัญสามารถเก็บได้นาน และนอกจากการแปรรูปสัตว์นำ้ ทางกลุ่มยังเลี้ยงปลาสังกะวาดในกระชังอีกด้วย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • กุ้งก้ามกรามตัวผู้ท้อง!!!นักวิจัยมหิดลเจ๋ง...แปลงเพศกุ้ง.. (2,139)  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓.. (1,867) ตลาดกุ้งก้ามกรามสุพรรณบุรี.. (1,385) กาฬสินธุ์เลี้ยงกุ้งวิธีใหม่ไซซ์ใหญ่โตเร็ว.. (1,312) กลุ่มวิจัยฯ.. (1,293) โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม.. (1,237) เลี้ยงปลาเม็งขาย รายได้งาม.. (1,214) เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ประมง.. (1,176) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาการประมงในพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2564.. (1,147) เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน ประมงแนะวิธีฝ่าแล้ง.. (905)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

     กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง เลขที่ 50 เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900