ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กบและพันธุ์ปลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 2 ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กบและพันธุ์ปลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 2 ลงพื้นที่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์กบและพันธุ์ปลา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหลักเกษตร ณ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีรองอธิบดีกรมประมง ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างเป็นประธาน พร้อมคณะฯ จากนั้นได้เยี่ยมชมกลุ่มแปรรูปแปลงใหญ่ปลาดุกลำไทร และอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง ร้านค้าออนไลน์ (Fisheries Shop) เยี่ยมชมการเลี้ยงปลาดุกแบบครบวงจร และประชุม FC   ณ ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านการประมง จังหวัดปทุมธานี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ