ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 16 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 16.30 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 16 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต พร้อมด้วยประมงจังหวัดเชียงราย แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับเขต ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 2 จังหวัดเชียงราย
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ