ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 8 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต (พื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง)

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 8 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต (พื้นที่จังหวัดชลบุรี และระยอง) 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขตตรวจราชการที่ 8 เป็นประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกร?และสถาบันเกษตรกรดีเด่นด้านการประมง ระดับเขต พร้อมด้วยประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ซึ่งเป็นคณะทำงานฯ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมคัดเลือกเกษตรกรฯ สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จำนวน 1 ราย และกลุ่มเกษตรกรทำการประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวน โดยเกษตรกรได้รายงานผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และรายงานผลการทำประมง ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข ณ จังหวัดชลบุรี และระยอง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ