ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี

 กองตรวจราชการ

ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-06-17  |   ข่าววันที่: 2020-06-17 |  อ่าน: 491 ครั้ง
 

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00-19.00 น.? นายแสน ศรีงาม ผตร.กรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมศูนย์?วิจัย?และพัฒ?นา?การ?เพาะเลี้ยง?สัตว์น้ำจืดปราจีนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำครบวงจร  ประมงแปลงใหญ่ปลานิลปนกุ้งขาว ณ บ้านบางพลวง ต.บางพลวง อ.บ้านสร้าง และศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ณ ต.บางปลาร้า อ.บ้านสร้าง โดยมีการรายงานผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการแก้ไขกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (2,041)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (1,078) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (766) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (610) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (610) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (610) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (553) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (516) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (494) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (491)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900