ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563

 กองตรวจราชการ


ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. หน.ผตร.กรม มอบหมายให้นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานการประชุม video conference ผ่านระบบ zoom กับประมงพื้นที่กรุงเทพฯ/ประมงจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง โดยมี นายสุวิทย์ คชสิงห์ ผตร.กรม นายประเทศ ซอรักษ์ ผตร.กรม นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กตร. น.ส.สุวดี พิมพขันธ์ หก.ผป.กตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ