ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นายแสน  ศรี?งาม? ผู้ตรวจราชการกรม  ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อปล่อยลูก?พันธุ์?กุ้งก้ามกราม? จำนวน 200,000? ตัว ณ บ้านกุดม่วง ต.บ้านด่าน อ.อรัญประเทศ? จ.สระแก้ว? โดยมีบุคลากรหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดทั้ง 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสระแก้ว? และด่านตรวจสัตว์น้ำสระแก้ว? รายงานผลการดำเนินงาน และมีคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ผู้นำชุมชน รายงานผล ปัญหาอุปสรรค?และข้อคิดเห็น?ในการตรวจติดตามพื้นที่ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ