ผู้ตรวจราชการกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563

 กองตรวจราชการ


ผู้ตรวจราชการกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ ผู้ตรวจราชการกรม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคตะวันออก) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 401 (สระมรกต) ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยนายอำพันธ์  เวฬุตันตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เขตตรวจราชการที่ 8 และ9 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนงานโครงการของกรมประมง ซึ่งอยู่ภายใต้แผนงานดังกล่าวร่วมกัน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ