ประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีในทะเบียนเกษตรกรด้านประมงเสียชีวิต

 กองตรวจราชการ


ประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีในทะเบียนเกษตรกรด้านประมงเสียชีวิต 

ข่าวกิจกรรม


วันที่  4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม video conference ผ่านระบบ Zoom กับ ประมงจังหวัด/ประมงอำเภอทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีชื่อในทะเบียนเกษตรกรด้านประมงที่เสียชีวิต ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์  กรมประมง โดยมี นายเขมชาติ จิวประสาท หน.ผต.กรม นายประเทศ ซอรักษ์ ผต.กรม นายสุวัฐน์ วงศ์สุวัฒน์ เลขานุการกรม  นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กตร. น.ส.สุวดี พิมพขันธ์ หก.ผป.กตร. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ