ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 กองตรวจราชการ


ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 15.00 น. น.ส.สุวดี  พิมพขันธ์ หก.ผป.กตร.ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทน กตร.เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการตามกรอบนโยบายการฟื้นเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้ แผนงาน 3.2 การฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายมนตรี ดีผู้อำนวยการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ