ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง

 กองตรวจราชการ


ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ประธานคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาฯ  ณ ศูนย์อุทธรณ์การเยียวยาฯ ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม คณะทำงานฯ นายสุวิทย์ คชสีห์ ผู้ตรวจราชการกรม คณะทำงานฯนายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กตร. คณะทำงานฯ น.ส.สุวดี  พิมพขันธ์ หก.แผนและติดตามผลฯ กตร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช้าร่วมประชุมด้วย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ