ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง

 กองตรวจราชการ

ประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้านประมง 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-22  |   ข่าววันที่: 2020-05-22 |  อ่าน: 208 ครั้ง
 

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานประชุมคณะทำงานพิจารณาอุทธรณ์การเยียวยาภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผทททลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านประมง ณ ศูนย์อุทธรณ์การเยียวยา เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี นายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรม นายสุธรรม ลิ่มพานิช ผอ.กตร. คณะทำงานฯ และน.ส.สุวดี  พิมพขันธ์ หก.แผนและติดตามผลฯ กตร. เช้าร่วมประชุมด้วย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (2,155)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (1,078) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (804) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (580) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (549) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (525) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900