ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19

 กองตรวจราชการ


ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. นาย บัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในที่ประชุม Video conference  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เรื่อง การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี  คณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมหารือ ด้วย  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. นาย บัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานในที่ประชุม Video conference  ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เรื่อง การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี  คณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมหารือ ด้วย  ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ