ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 กองตรวจราชการ

ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-05-19  |   ข่าววันที่: 2020-05-19 |  อ่าน: 226 ครั้ง
 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อุตรดิษถ์ และตาก ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ผู้ตรวจราชการกรม ณ ปัจจุบัน.. (2,155)  ตัวชี้วัดสนง.ปจ... (1,078) เข้าสู่ระบบงาน กตร... (804) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) กรมประมงประกาศปิดทะเลอันดามัน 3 เดือน 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 64 คุ้มครองปลามีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน.. (640) ประชุม video conference เพื่อชี้แจงตัวชี้วัดผู้บริหารกรมประมง (ประมงจังหวัด) รอบการประเมินที่ 2/2563.. (580) ประชุม Video conference การตั้งศูนย์การเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบการระบาดของโรคโควิด-19.. (549) ผู้ตรวจราชการกรม เขต 9 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วบงานในเขตพื้นที่ จ. ปราจีนบุรี .. (525) ประชาสัมพันธ์ สนง.ปจ. ทั้งหมด.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900