ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

 กองตรวจราชการ


ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-11.00 น. นายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงการจัดทำผลงานวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อุตรดิษถ์ และตาก ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง
 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ