ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรค โควิด-19

 กองตรวจราชการ


ประชุม Video conference เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดโรค โควิด-19 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00-17.30 น. นาย บัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง
เป็นประธานในที่ประชุม Video Conference ร่วมกับสนง.ประมงจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด
โควิด-19 กรมประมง โดยมี  คณะผู้ตรวจราชการกรมและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมประชุมหารือ ด้วย  ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ