ประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563

 กองตรวจราชการ


ประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30-15.30 น. นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้ตรวจราชการกรม ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ