ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทบ.1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิค-19

 กองตรวจราชการ


ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ทบ.1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิค-19   วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00-16.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียน ทบ.1-3 เพื่อพิจารณาการปรับปรุงฐานข้อมูลของเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด โควิค-19 โดยมีนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมและเป็นประธานในที่ประชุมต่อจากอธิบดี ณ ห้องประชุมยี่สก ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ