ประชุม Video Conference ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรองรับมาตรการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

 กองตรวจราชการ


ประชุม Video Conference ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง เตรียมรองรับมาตรการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19     วันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 13.00-16.30 น. นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในการประชุม นายเขมชาติ จิวประสาท หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมประมง และคณะผู้ตรวจราชการกรม ร่วมประชุมการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้านการประมง เพื่อเตรียมความพร้อมในนโยบายรัฐบาล ตามมาตรการชดเชยรายได้ของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ