ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564

 กองตรวจราชการ


ประชุมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นาย สมเกียรติ กาญจนาคาร ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564  โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และตัวแทนจากกลุ่ม/ฝ่าย จำนวน 6 ท่าน เข้ารวมประชุม ณ ห้องประชุมทูน่า ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ