ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร

 กองตรวจราชการ


ประชุมตัวชี้วัดผู้บริหาร 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. กองตรวจราชการ จัดประชุมเพื่อพิจารณาตัวชี้วัดผู้บริหาร โดยมีคณะผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวนการกองตรวจราชการ พร้อมด้วยบุคลากรจากทั้ง 3 กลุ่ม/ฝ่าย  แบ่งเป็นบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมในห้องและจากที่พักอาศัยของตนเอง ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ