ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564

 กองตรวจราชการ


ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-12.00 น. นายสุวิทย์ คชสิงห์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้ตรวจราชการกรม และผู้แทนจาก 5 หน่วยงาน ได้แก่ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กองตรวจการประมง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดรอบ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจราชการ

     กองตรวจราชการ กรมประมง อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 3 เกษตรกลาง ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ 10900    inspector@fisheries.go.th   0-2579-7442, 0-2562-0583   0-2562-0527, 0-2940-6201   แฟนเพจ