ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 176 ครั้ง
 

เมื่อวันทื่ 12 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ดำเนินการจัดการประชุมโครงการ “การแก้ไขปัญหาเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบต่อพะยูน” บริเวณพื้นที่อ่าวสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราช ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ มีการนำเสนอข้อมูลการทำประมง พื้นที่แหล่งหญ้าทะเล ประกาศต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยในที่ประชุมเสนอให้เพิ่มเติมข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่แหล่งหญ้าทะเลจากกิจกรรมการท่องเที่ยวตกปลา และข้อมูลการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลในปี 2563-2564 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดทำแผนที่แสดงแหล่งทำการประมงและแหล่งอาศัยของพะยูน และนำเสนอข้อมูลให้ชุมชนในพื้นที่อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นถึงแนวทาง มาตรการ และข้อตกลงร่วมกันเพื่อการอนุรักษ์พะยูนต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,094)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (820) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (684) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (646) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (621) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (554) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (545) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (535) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (524) banner.. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ