นายวิรัตน สนิทมัจโร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ
    


ข้าราชการ


    


ข้าราชการ


    


ข้าราชการ


    


ลูกจ้างประจำ


    


พนักงานราชการ


    


พนักงานราชการ


    


พนักงานราชการ


    


พนักงานราชการ


    


จ้างเหมาบริการ


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ    umdecdof@yahoo.com   โทรศัพท์ 0-2816-7636-38   โทรสาร 0-2816-7634   แฟนเพจ