กรมประมง จัดทำหนังสือชุด

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการและนักวิชาการประมงชำน.. [2021-11-13 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ทำการเก็บตัวอย่างปลาผิวน้ำหม.. [2021-11-11 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ได้ออกหน่วยบริการชาวประมง เรื่อ.. [2021-11-11 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย.. [2021-10-31 ] คณะกรรมการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของศูนย์ฯ ประชุมเพื่อประเมินผ.. [2021-10-28 ] ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่.. [2021-10-20 ] กรมประมง จัดทำหนังสือชุด .. [2021-09-29 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ ร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามป.. [2021-09-28 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการได้ลงพื้นที่รวบรวมข้อมูลสัตว์น้ำ.. [2021-09-27 ] ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการร่วมงานวันครบรอบสถาปนากรมประมง ป.. [2021-09-22 ]
อ่านทั้งหมด 

กรมประมง จัดทำหนังสือชุด  

 เผยเเพร่: 2021-09-22  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

         กรมประมง จัดทำหนังสือชุด "ใต้ร่มพระบารมีจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี เนื่องในวาระ ครบรอบ 95 ปี ของการสถาปนากรมประมง เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ กรมประมงจึงได้อัพโหลดไฟล์หนังสือลงในเว็บไซต์กรมประมง เพื่อทุกท่านได้ดูในรูปแบบออนไลน์ โดยชุดหนังสือประกอบด้วย 4 เล่ม ได้แก่ 
       
พรรณปลาไทยจากสายธาราสู่มหานที 95 ปี กรมประมง 

95 ชนิด ปลาสวยงามน้ำจืดไทย 9 ปี กรมประมง 

95 ชนิด ปลาสวยงามทะเล 95 ปี กรมประมง 

เครื่องมือประมงของไทย

สามารถเข้าไปดูหนังสือทุกเล่มได้ที่ คลิก