ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น 7 อาคารปลอดประสพ กรมประมง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ครั้งที่ 2/2564 ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในสังกัด จากนั้นได้หารือติดตามภารกิจของกองฯ อาทิ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564, การประเมินผลการปฏิบัติงาน,ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564, ผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม, รายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล(รายศูนย์), ติดตามงานวิจัยคงค้าง ฯลฯ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานพร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหา

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,062)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (814) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (681) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (636) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (617) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (553) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (542) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (533) banner.. (518) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ