ข้อปฏิบัติในการซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

ข้อปฏิบัติในการซื้อ "จระเข้" เพื่อเลี้ยง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-21  |   ข่าววันที่: 2021-04-16 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

1. ตรวจสอบพื้นที่ ว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้เพาะเลี้ยงจระเข้หรือไม่ จากสำนักงานประมงจังหวัด

2. เมื่อทำการตกลง ซื้อ-ขาย ผู้ซื้อต้องขอและนำหลักฐานจากผู้ขาย เช่น หนังสือกำกับการจำหน่ายฯ เป็นต้น มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัด ในเขตท้องที่ที่จระเข้นั้นอยู่

    หรือกรมประมง ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 

3. ผู้เลี้ยงจะต้องตรวจสอบสถานที่บ่อเลี้ยงจระเข้ให้มี ความมั่นคง แข็งแรง เพื่อป้องกันไม่ให้จระเข้ของท่าน หลุดรอด จากสถานที่เลี้ยง และสร้างความเดือดร้อน แก่ประชาชนใกล้เคียง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,062)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (814) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (681) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (636) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (617) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (553) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (542) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (533) banner.. (518) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ