การอนุรักษ์สัตวน้ำ เพาะพันธ์ุฉลามกบ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

การอนุรักษ์สัตวน้ำ เพาะพันธ์ุฉลามกบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-04-21  |   ข่าววันที่: 2021-04-05 |  อ่าน: 145 ครั้ง
 

          กรมประมงเพาะฉลามกบปล่อยสร้างสมดุลระบบนิเวศเขตพื้นที่ปะการังเทียม จ.ระยอง พร้อมทั้งดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์และการบริหารจัดการฉลามของประเทศไทย ในการปล่อยฉลามที่ได้จากการเพาะพันธุ์คืนสู่ธรรมชาติพร้อมเดินหน้าโครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยในปี 2564 กำหนดจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากหรือใกล้สูญพันธุ์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า มีเป้าหมายเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ 3 ชนิด คือ หอยหวาน ปลาฉลามกบ และปลิงทะเล ในส่วนของการเพาะพันธุ์ปลาฉลามปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ กรมประมงมีเป้าหมายจำนวน 100 ตัว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทยอยปล่อยไปแล้ว 20 ตัว และครั้งล่าสุดนี้ปล่อยเพิ่มอีก 40 ตัว ณ บริเวณเกาะมันนอก เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คุณภาพน้ำดี อีกทั้งมีแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) ซึ่งเป็นที่หลบภัยได้ดี

??ปลาฉลามกบ เป็นปลาฉลามที่รักสงบ ไม่ดุร้าย หากินอยู่บริเวณหน้าดิน มีพฤติกรรมชอบอยู่นิ่ง ๆ กินแต่พืชและสัตว์น้ำขนาดเล็กเป็นอาหาร??

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ตารางน้ำขึ้น-น้ำลง.. (13,190)  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์พัฒนาการประ.. (826) นักวิชาการประมง ศุนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมกับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง เขต 1 (สมุทรสาคร) ตรวจมาตรฐานเครื่องมือปร.. (692) ชนิดปลาบริเวณอ่าวไทยตอนในจากเรือสำรวจประมง 2.. (669) นิสิตฝึกงาน คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี นำเสนอข้อมูลการฝึกงานของนิสิต ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (630) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ ในพิธีประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ ในฤดูปลามีไข่ วางไข่ .. (565) นักวิชาการประมงและเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) ร่วมสรงน้ำพระ .. (556) นักวิชาการประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ) จัดการสอนการตรวจมาตรฐานเครืองมือประมง รอบปี 2561-2562แก่เจ้าหน้าทีหน่วยป้องกันและปรา.. (543) คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบรูพา วิทยาเขตจันทบุรี เข้านิเทศนิสิตฝึกงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ).. (532) banner.. (523)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสมุทรปราการ 49 ซ.พระราชวีริยาภรณ์ 16 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ