ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายประมุข ฤาแก้วมา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร มอบหมายให้ นางสาวสุภาพร โคตธา นักวิชาการประมง พร้อมด้วย นายปัญญา ทัศนพงษ์ นักวิชาการประมง และนางสาวศรีสุวรรณ ฮวดคันทะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าตรวจประเมินโรงเพาะฟัก ตามมาตรฐานประเมินฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี (GAP) กรมประมง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำกาฬสินธ์ุ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6