ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร ได้รับการเข้าตรวจประเมินมาตรฐานตรวจประเมินโรงเพาะฟัก ตามมาตรฐานประเมินฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด ตามมาตรฐาน จีเอพี (GAP) กรมประมง  โดยนายเกรียงไกร คำตะลบ และคณะเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมิน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม เข้าตรวจประเมินเพื่อให้การจัดการระบบโรงเพาะฟัก ให้ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6