ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์..คลิก

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 นางกนกวรรณ ม่วงมิตร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Hand-drawing Inland Fishing Gears (Inland Fisheries Training Course for the Department of Fisheries Thailand's Officials) สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการเก็บข้อมูลในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง ณ SEAFDEC/TD จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการ "Promotion on Strengthening of SEAFDEC Visibility and Enhancing Human Capacity Building'' การอบรมมีวัตถุประสงค์เรียนรู้การสร้างภาพประกอบดิจิทัลสำหรับโครงสร้างของเครื่องมือประมงน้ำจืดโดยจะนำความรู้ไปใช้ในการผลิตสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับเครื่องมือประมงน้ำจืดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสกลนคร

    รายละเอียด 1535 ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  email  if-sakhon@hotmail.com  โทรศัพท์ 042711447  FAX 042716220
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6