โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการธนาคารผลผลิตเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี๒๕๖๔ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-01-28  |   ข่าววันที่: 2021-01-27 |  อ่าน: 277 ครั้ง
 

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นางสาวรจวรรณ จดชัยภูมิ นักวิชาการประมงชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ ประมงอำเภอลอง ดำเนินการประชุมโครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ศาลาประชาคมโรงเรียนบ้านม่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาดำเนินงาน ดังนี้

๑. การจัดตั้งชื่อของธนาคารสินค้าเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตรฯ

๓. การตั้งกฎ ข้อบังคับด้านการประมงของแหล่งน้ำธนาคารฯ

๔. การตั้งระเบียบข้อบังคับของแหล่งน้ำธนาคารฯ

๕. การจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของธนาคารฯ

๖. การเปิดบัญชีกองทุนของโครงการธนาคารสินค้าเกษตรฯ

๗. การรับสมัครสมาชิกธนาคารฯ

๘. การขึ้นทะเบียนองค์กรขุมชนประมงท้องถิ่นให้กับธนาคารฯ

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,907)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (967) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (767) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (756) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (699)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170