การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

การเลี้ยงปลากาดำด้วยอัตราความหนาแน่นที่แตกต่างกันในตู้กระจก 

งานวิจัย

 เผยเเพร่: 2020-12-22  |   ข่าววันที่: 2020-12-22 |  อ่าน: 368 ครั้ง
 

ผลการวิเคราะห์ด้านการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ผลผลิต ต้นทุนการผลิตและอัตรา ผลตอบแทนการลงทุนพบว่า อัตราการปล่อยที่ 3.5 ตัวต่อลิตร เป็นอัตราที่ดีที่สุดส้าหรับการทดลองนี้

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,905)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (966) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (766) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (756) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170