โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่


โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓ วันที่๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการพร้อมทีมงาน พบปะ แนะนำ ให้คำปรึกษา และฝึกปฏิบัติการเพาะพันธ์ุปลาด้วยชุดเพาะพันธ์ุปลาเคลื่อนที่ ณ จุดเรียนรู้ จุดสาธิต ของที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น หมู่ที่๒ บ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ให้กับคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เนื่องจากงานบูรณาการ  โดยมีนายอำเภอวังชิ้น สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ สำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น เรื่องการขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFM การจัดทำแผนเชิงระบบเวช+หลักธรรมมาภิบาล+หลักการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านการประมงของอำเภอวังชิ้น การต่อยอดโครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราช...  800   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ...  397  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ   370  ตรวจประเมินฟาร์ม  โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาสินค้าประมงสู่มาต...  201  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   142  โครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ปี2566   132  โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (พื้นที่ คทช. จังหวัดแพร่) ในพื้นที...  118  กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ประจำปี 2565   102  โครงการส่งความสุขปีใหม่มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566   83  ตามโครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรอินทรีย์ ปี2565)   83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170    Phraeinland167@gmail.com   054506024   0864216499   แฟนเพจ