โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

โครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง ขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFMระดับชุมชน๖๓ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-10-09  |   ข่าววันที่: 2020-10-07 |  อ่าน: 288 ครั้ง
 

วันที่๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ มอบหมายให้นายวีรพล เรืองศรี นักวิชาการประมงชำนาญการพร้อมทีมงาน พบปะ แนะนำ ให้คำปรึกษา และฝึกปฏิบัติการเพาะพันธ์ุปลาด้วยชุดเพาะพันธ์ุปลาเคลื่อนที่ ณ จุดเรียนรู้ จุดสาธิต ของที่ทำการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นอำเภอวังชิ้น หมู่ที่๒ บ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ให้กับคณะกรรมการองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เนื่องจากงานบูรณาการ  โดยมีนายอำเภอวังชิ้น สำนักงานประมงจังหวัดแพร่ สำนักงานประมงอำเภอวังชิ้น  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการประมงน้ำจืดภาคเหนือ(พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( SEAFDEC ) ในการดำเนินงานโครงการบูรณาการกับองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น เรื่องการขับเคลื่อนการจัดทำแผน EAFM การจัดทำแผนเชิงระบบเวช+หลักธรรมมาภิบาล+หลักการมีส่วนร่วม ขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นระดับอำเภอวังชิ้น นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านการประมงของอำเภอวังชิ้น การต่อยอดโครงการพัฒนาการทำการประมงและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,905)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,168) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (965) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (828) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (766) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (756) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (739) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (709) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (698)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170