ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการเขต๑๖

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการเขต๑๖ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-06-26  |   ข่าววันที่: 2020-06-25 |  อ่าน: 250 ครั้ง
 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของหน่วยงานกรมประมงจังหวัดแพร่ ต้อนรับนายประเทศ ซอรักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เขต ๑๖ และประชุมตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการ ให้คำแนะนำ  ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ และเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยและพัฒนา   การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ ให้คำปรึกษา คำแนะนำถึงแนวทางการการปฏิบัติงาน

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,901)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,160) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (964) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (827) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (761) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (753) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (735) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (707) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (694)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170