ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-05-12  |   ข่าววันที่: 2020-04-30 |  อ่าน: 342 ครั้ง
 

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ นายอนุวัติ อุปนันไชย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ภายในศูนย์ฯ ตามโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ ร่วมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดินสืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยได้รับการสนับสนุนต้นไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่ ได้แก่ ทรงบาดาล มะค่าโมง และราชพฤกษ์ เป็นต้น

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประกาศราคาสัตว์น้ำ.. (2,921)  โปสเตอร์ปลาประจำหน่วยงาน.. (2,178) กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (975) การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเลี้ยงปลาในพื้นที่นาข้าว กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว.. (835) ดูงานศูนย์เรียนรู้ด้านการประมง.. (770) โครงการธนาคารสินค้าเกษตรด้านการประมง (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม)ประจำปี๒๕๖๓.. (759) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน.. (744) องค์ความรู้การเพาะและอนุบาลปลากาดำ.. (719) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้จืด.. (714) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 2/2561.. (713)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแพร่

     140 ม.8 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170